Inventarisatie energieonderzoek met publieke middelen

De NWA-route Energietransitie beschrijft in tien uitdagingen het onderzoek dat noodzakelijk is voor de succesvolle overgang naar een duurzame en zekere energievoorziening én een sterke, groene kenniseconomie. Kernboodschap van de route is dat een integrale aanpak van technologische, maatschappelijke, economische, juridische en ruimtelijke uitdagingen essentieel is.

Namens het brede energieonderzoeksveld heeft de NERA gewerkt aan de doorontwikkeling en opvolging van de route. Een jaar na de realisatie van de NWA-routebeschrijving bleek een overzicht over de integrale aanpak van de Energietransitie niet voorhanden. Een dergelijk overzicht is onder meer gewenst voor discussies of er voldoende aandacht is voor cross-disciplinair onderzoek in en tussen de tien Uitdagingen van de route en of de balans van inspanningen op de Uitdagingen zelf optimaal is. Met het NWA seed money heeft de NERA een inventarisatie gemaakt van (lopende) activiteiten, projecten en initiatieven ontplooid sinds 2015. Verschillende geconsulteerde partijen gaven aan erg geïnteresseerd te zijn in de opbrengst van deze witte-vlekkenanalyse van de Energietransitie, zowel voor inhoudelijke verdieping van de aanpak en voortgang van de Energietransitie als voor het vormen van een netwerk rond het nationaal energieonderzoek.

NERA heeft gebruik kunnen maken van de project-/programma-databases van RVO en NWO, aangevuld met informatie vanuit TKI’s, kennisinstellingen en de EU voor zover aangeleverd of gevonden. Realiserend dat het overzicht niet compleet is, en bijvoorbeeld alleen onderzoek met (ten minste deels) publieke middelen laat zien, heeft de NERA dit ‘schilderij’ van onderzoek gepresenteerd in een workshop op de recente werkconferentie van de Topsector Energie (2017). De komende periode zal de NERA deze inventarisatie verder verbeteren en zo mogelijk completeren en breed verspreiden om daarmee prominent de aandacht te blijven vestigen op de cross-disciplinaire onderzoekcomponenten in de Energietransitie tot 2050 en op de gelijktijdige aanpak van álle Uitdagingen in route Energietransitie.

Voor vragen over de inventarisatie, neem contact met ons op.

Download hier de presentatie