Kenniscoalitie pleit voor jaarlijks 1 miljard euro voor Nederlands onderzoeks- en innovatiebestel

Ook presenteerde de Kenniscoalitie, bestaande uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2), de universitaire medische centra (NFU) en MKB Nederland onlangs een verdere uitwerking van de Nationale Wetenschapsagenda, het ‘Portfolio voor Onderzoek en Innovatie’. De door NERA uitgewerkte Route Energietransitie is onderdeel van dit portfolio dat bestaat uit vijfentwintig prominente aansprekende onderzoeksthema’s, waarop Nederland toonaangevend is en nieuwe activiteiten echt het verschil kunnen maken. De route Energietransitie pleit voor een verhoging van de publieke investeringen in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie van 250 miljoen Euro.

Minister Henk Kamp onderschreef bij het in ontvangst nemen van het portfolio het belang van publiek-private samenwerking om extra te kunnen investeren in wetenschap en innovatie.
Minister Henk Kamp: ,,Nederland moet als kenniseconomie op wereldniveau concurrerend blijven. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 tweeënhalf procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling (R&D) te investeren, een half procent meer dan nu. Dat vergt extra investeringen door het bedrijfsleven, maar ook stimulansen voor het bedrijfsleven door de overheid.”
NERA zal zich komende tijd toeleggen op het verbinden van bedrijven aan de route Energietransitie, om met hen te investeren in en te werken aan onderzoek over de hele keten.