NWO start programmaronde Nationale Wetenschapsagenda

Op 9 maart kondigde de minister van OCW in een Kamerbrief aan dat NWO nog dit jaar een programmaronde start rondom de Nationale Wetenschapsagenda. In 2018 is daarvoor 70 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend tot 108 miljoen in 2019 en 130 miljoen vanaf 2020. Omdat NWO nog met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de andere vakdepartementen en partners van de Kenniscoalitie in gesprek is over de invulling van het programma, bevat het bericht vooral enkele antwoorden op veelgestelde vragen.

Lees verder op de website van NWO