Energietransitie in de Nationale Wetenschapsagenda

De Route Energietransitie is af. We hebben getracht een krachtige boodschap uit te zenden voor de benodigde integrale aanpak van de energietransitie en de verschillende uitdagingen, die in de verschillende workshops geïnventariseerd en uitgewerkt zijn.

Alhoewel we ons realiseren dat de NWA route vooral oproep om gezamenlijk het vele werk in de energietransitie op te gaan pakken, hopen we dat deze NWA route Nederland op het goede spoor zet.

De routebeschrijving vindt u hier.

Achtergrond

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) zijn zestien zogenoemde “exemplarische routes” beschreven die de samenhang en het belang van clustervragen illustreren. De NWA Stuurgroep is een proces gestart om deze routes nader uit te werken. Omdat de transitie naar een duurzame energiehuishouding bij uitstek een complex vraagstuk is, dat een geïntegreerde aanpak vraagt, is vanuit het nationale energieonderzoeksveld het initiatief genomen om ook op dit multidisciplinaire en overkoepelende thema een uitgewerkte route Energietransitie te presenteren op 1 juni 2016.  Energie-gerelateerde vragen zijn onderdeel van meerdere van de zestien routes, maar worden tot nu toe niet in hun volledige samenhang gepresenteerd.

Het Nederlandse samenwerkingsverband voor energieonderzoek NERA heeft het op zich genomen om dit proces te faciliteren. De ambitie is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van de bij het thema “energieonderzoek” betrokken partijen kunnen meedenken en discussiëren, dan wel input kunnen leveren voor  een gezamenlijke beschrijving van een route Energietransitie. Dialoog en afstemming met de andere exemplarische routes waarin energiegerelateerde vragen zijn ondergebracht vormen een onderdeel van dit proces. Dit alles uiteraard in nauw contact met de Stuurgroep en het Secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda.

Workshops

Om te komen tot een uitgewerkte route Energietransitie zijn twee workshops georganiseerd. In de eerste workshop van 5 april 2016 heeft een klankbordgroep het raamwerk voor de routebeschrijving voorbereid. Een verslag van deze workshop vindt u hier.

Op 26 april 2016 vindt de open workshop plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Verdeeld over een ochtend- en middagworkshop zullen ongeveer 160 deelnemers de brede uitdagingen toetsen die geïnventariseerd zijn door de klankbordgroep op 5 april. Meer informatie over de workshop van 26 april en de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden vindt u hier.

Trekkers

Inhoudelijk:

  • Voorzitter: Wim Sinke (ECN, UvA, AMOLF): focus op korte en middellange termijn onderzoek en ontwikkeling.
  • Richard van de Sanden (DIFFER,TU/e): focus op lange termijn onderzoek
  • Kornelis Blok (TUD, Ecofys): focus op socio-economische en integratieaspecten
  • De trekkers worden inhoudelijk ondersteund door een klankbordgroep, die meedenkt over het raamwerk van de Route Energietransitie. De samenstelling van deze groep vind je hier.

Organisatorisch:

  • Erik Langereis (DIFFER): ondersteund door een projectteam bestaande uit: Jacqueline Mout (NWO), Remco Addink (TUD), Robbert-Jan Slobben (RUG, EAE) en Ruud van den Brink (ECN).

Contact

Wilt u meer informatie over de route Energietransitie, neem dan contact op met routesecretaris Erik Langereis:

E – e.langereis@differ.nl
T – +31 40 3334 754

Workhop 1: 5 april, 12.30-17.00, kring van experts bereiden raamwerk routebeschrijving voor.

Workshop 2: 26 april, 9-17, invulling van het raamwerk met 100 mensen uit het brede energieveld.